VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter

Wybrana twórczość

Recenzenci, autorzy wstępów

Jednym z autorów wstępów do tomików poezji doktora Prastowskiego, a także recenzentów jego twórczości jest znany językoznawca prof. Jan Miodek.

prof. Jan Miodek Wrocław

"Wiesław Prastowski pisząc o poezji, daje innym piszącym receptę. Receptę na skuteczny lek: >>Żeby pisać, trzeba się najpierw oddalić<<"

płk. Jan Stanisław Smalewski poeta, autor książek historycznych o AK

Notka biograficzna

Wiesław Prastowski - doktor nauk medycznych, lekarz - poeta zrzeszony w Związku Literatów Polskich i Polskiej Unii Lekarzy Pisarzy.

Wiersze są wyrazem wrażliwości, zapisem przeżywania świata, odczuwania tajemnic bytu, sensu istnienia, relacji zdarzeń z przeszłości i teraźniejszości, zadziwiają nieoczekiwanym przedstawieniem problemów, zdumiewają zadumą i refleksją nad ludzkim losem.

Dr n. med. Wiesław Prastowski pierwszy okres swojego życia przeżył na Polesiu (ur. 1936) i Podlasiu, gdzie podczas lat wojny, okupacji sowieckiej i niemieckiej spędził swoje dzieciństwo i lata szkolne. Medycyny uczył się na Akademii Medycznej w Białym­stoku i we Wrocławiu (dyplom lekarza w 1961). Potem jako le­karz, asystent, adiunkt w I Klinice Chorób Wewnętrznych Aka­demii Medycznej we Wrocławiu uzyskuje I i II stopień specjaliza­cji z chorób wewnętrznych pod kierunkiem profesorów n. med. Józefa Kaniaka, Władysława Chahaja i Barbary Kowal-Gierczak. 

Czytaj dalej...